Konec, který se stal začátkem - Kapitola XIV.

Středa v 7:44 | Alisha Alford |  Fanfikce
Kapitola XIV. - When darkness falls (Když padne temnota)
Zásvětí
Hlava mu třeštila. Když se mu konečně podařilo vstát, nevěřícně se rozhlížel kolem. Podlaha vypadala jako obří šachovnice, figurky, jež by na ni pasovaly, by musely být vysoké jako člověk. Celá šachovnice se táhla, kam až oko dohlédlo, tisíce a tisíce šachových polí končily v černotě, která byla pravděpodobně stejně nekonečná. Strop ani stěny neexistovaly, pouze podlaha vznášející se v nicotě. Přestože vše končilo ve tmě, kdesi zřejmě existoval skrytý zdroj světla, jelikož mramor pod jeho nohama se leskl a vše kolem sebe viděl ve zcela jasných a ostrých barvách i tvarech.
 

Konec, který se stal začátkem - Kapitola XIII.

13. září 2017 v 7:47 | Alisha Alford |  Fanfikce
Kapitola XIII. - Loss is not an option (Prohra není možností)
Sebastian byl ostražitější než kdy dřív. Proto ho tak zneklidňoval nepříjemný pocit přítomnosti cizího tvora, ještě ke všemu ne člověka.
Vyšel před sídlo a okamžitě pochopil, s kým má tu čest.
"Grell Sutcliff." Pronesl do prázdnoty nočního nádvoří.
"Ooooh, BASSY!" přímo ze střechy sídla se s hlasitým výkřikem snesla postava s motorovou pilou přes rameno. Grell si pečlivě srovnal rudý kabát a pohodil dlouhými vlasy. Podpatky bot vydávaly klapavý zvuk, když se blížil k Sebastianovi.
"Přišel jsi za mnou? Oh, milenci se setkávají pod svitem měsíce, jak romantické."
"Nikdy jsem s tebou neměl vztah a to se nestane ani v nejtemnějších snech. Nyní opusť sídlo mého pána, jinak budu nucen zakročit. Velmi tvrdě."

Konec, který se stal začátkem - Kapitola XII.

6. září 2017 v 10:37 | Alisha Alford |  Fanfikce
Kapitola XII. - The Art of Betrayal (Umění Zrady)
"Jediný, kdo ti smí dávat příkazy, jsem já. Takže ti přikazuji, abys okamžitě vyšel ven nebo otevřel ty zpropadené dveře!"
"Je mi to líto. Nemohu. Ty příkazy..." zpoza dveří se ozval tichý povzdech. "dal jsi mi je ty."
Ciel nechápavě hleděl na dřevo vchodových dveří. "Cože?"
"Dovol mi vše vysvětlit, ač z této pozice je to poněkud nepohodlné. Vyslechneš mne?"
"Mám na výběr?" povzdechl si a posadil se na schod, zády a hlavou opřený o obložení. V tváři se mu usadil téměř zoufalý výraz, když zavřel oči. Jeho víčka se naplnila obrazy Sebastiana sedící na podlaze, stejně jako on, opírající se o ty samé dveře, s vyhrnutými rukávy a vlasy spadajícími do očí. Pak zaslechl jeho hlas.
"Tu noc, kdy jsem odešel, zavolal jsi mě k sobě do pokoje."
"To se nestalo-"
 


Konec, který se stal začátkem - Kapitola XI.

29. srpna 2017 v 10:00 | Alisha Alford |  Fanfikce
Kapitola XI. - Shattered faith (Roztříštěná víra)
Uplynuly tři měsíce a Cielovo tělo začínalo jevit první známky těhotenství - břicho se mu lehce vypouklo, ale prozatím nijak znatelně. Nevolnost ustupovala a byla nahrazována občasnými, avšak silnými výkyvy nálady. Nebylo tedy divu, že při řešení rozšíření nového odvětví Funtom Corporation se Ciel jednou rozzuřil tak, až úmyslně srazil šálek s čajem ze stolu. Sebastian ho samozřejmě bez potíží zachytil i s obsahem, nicméně si nedokázal odpustit kousavou poznámku.
"Pozor, mladý pane. Víte, že toto je jedinečná čajová souprava z čínského porcelánu. Ocenil bych, pokud byste ji úmyslně neroztříštil na kusy."
"K čertu s ní!" Ciel se vztekle zabořil do křesla a vydýchával se, oči stále jiskřící vzteky.

Konec, který se stal začátkem - Kapitola X.

22. srpna 2017 v 22:44 | Alisha Alford |  Fanfikce
Kapitola X. - And today I promise you... (A dnes ti slibuji...)
"Směl by mít tvůj dárek jednu menší prosbu, než tento den skončí?"
"A to jest?"
Vstal a natáhl k Cielovi ruku. "Smím prosit?"
Ciel otráveně vzdychl. "Jestli si ze mě chceš dělat legraci, tak si to nech. Neumím tančit, protože je to k ničemu."
"Ale, ale, už to vzdáváte, mladý pane? Nu, pak vám ovšem nebudu moci ukázat překvapení, jež jsem plánoval."
Ciel zatnul zuby a po chvíli uchopil napřaženou ruku. "Vyděrači." Zasyčel, když ho Sebastian vytáhl na nohy. Démonův výraz byl naprosto nevinný.
"Proč o to tak moc stojíš? Nemáš nic lepšího na práci, než unést svého pána z domu a nutit ho tančit?"
"K ničemu tě nenutím, ty sám jsi souhlasil ze svobodné vůle. Mohl jsi odmítnout," zachechtal se démon. "ale jsi příliš zvědavý, abys to udělal."
Ciel jeho ruku pustil a vzdorovitě se otočil. "Stále si to můžu rozmyslet. Myslíš, že jen kvůli překvapení bych se nechal znemožňovat?"
"Pokud ne kvůli překvapení, proč tedy?"

Konec, který se stal začátkem - Kapitola IX.

19. srpna 2017 v 10:23 | Alisha Alford |  Fanfikce
Kapitola IX - Fulfilled wishes and unknown future (Splněná přání a neznámá budoucnost)
Sebastiana vzbudilo slunce dopadající do pokoje oken, jelikož závěsy zůstaly roztažené. Už podruhé za několik dní jsem usnul, podivil se.
Šimravý pocit na hrudi ho přiměl sklopit zrak. Ciel už chvíli nespal a nyní ho pozoroval nesourodnýma očima, zatímco štíhlými prsty zlehka přejížděl po Sebastianově hrudníku. Když zjistil, že je jeho milenec vzhůru, usmál se.
"Dobré ráno." Sebastian úsměv opětoval a vtiskl mu pusu na čelo.
"Změnili jsme se, co?" Ciel se zamyšleně zadíval oknem ven. "Občas si říkám, k čemu vlastně je láska. Dělá člověka slabým, ničí ho, ohrožuje jeho i toho, koho miluje. Způsobuje bolest a zasahuje v ty nejméně vhodné okamžiky a ty nejméně vhodné osoby." Lehl si na záda a díval se ke stropu. "Nejsem schopen se rozhodnout, jestli je láska dobrá, nebo špatná. Ať se na to dívám, jak chci, logicky vychází jako zlo. Přesto nedokážu sám sebe přesvědčit, že to tak je."
Sebastian se usmál. "To proto, že ji prožíváš. Vím, že jakožto démon mohu k tomuto tématu jen obtížně přispět, ale domnívám se, že lidé jsou pro tu trochu štěstí, jež láska přináší, ochotni přetrpět i všechnu bolest, která je její součástí."
"Říkáš lidé. A co ty?"

Konec, který se stal začátkem - Kapitola VIII.

16. srpna 2017 v 9:35 | Alisha Alford |  Fanfikce
Kapitola VIII. - Carry On Dancing (Pokračuj v tanci)
Sebastian nechal Ciela dokončit drobné resty z jeho práce a sám odešel do kuchyně, připravovat večeři. Sotva ale překročil práh, sluhové se na něho sesypali jako hejno kobylek.
"Pane Sebastiane! Je to pravda?! Že vy a mladý pán -"
"Finny! Hned toho nech, tohle je soukromá záležitost, do které nemáš strkat nos!" okřikl ho Bard. Pak ale šibalsky mrkl. "Nicméně...když už to Finnian nakousl..."
Sebastianova tvář zůstávala bez výrazu, ovšem v duchu velice nevhodně zaklel. "Kde jste slyšeli tento druh informace?"
Sluhové se neklidně ošívali a hledali pomoc jeden u druhého. Nakonec odvahu sebral Bard. "No víte, srazili jsme se s lady Elizabeth a ona vypadala tak vesele, ještě víc než obvykle. Tak jsme se jí zeptali, co se děje a.."

Konec, který se stal začátkem - Kapitola VII.

9. srpna 2017 v 10:00 | Alisha Alford |  Fanfikce
Kapitola VII - Broken Triangle (Zlomený Trojúhelník)
Příštího rána Sebastian použil mnoho a mnoho způsobů, jak Ciela přesvědčit o své nepostradatelnosti. Mladý hrabě pochopitelně znal pravdu za těmito úkony, tedy přinutit ho změnit své rozhodnutí a nechat Sebastiana vstát. Nakonec se mu to podařilo.
"Mé rány již nebolí ani při pohybu a, jak můžeš vidět, zbyly po nich pouze lehké jizvy, zacelily se. Není více důvodů, proč bych se nemohl vrátit zpět ke svým povinnostem." Ve skutečnosti se po zbytek noci, kdy už nespal, snažil urychlit regeneraci a stálo ho to nemalé množství sil.
"Nuže, beru to tak, že nemáš zájem trávit se mnou víc času, což by právě tvým ležením bylo zaručeno." Ciel vytáhl poslední zbraň, kterou měl. Ale Sebastian ho, jako tolikrát předtím, prohlédl.
"Mladý pán má zřejmě v úmyslu mne vydírat. Bohužel musím konstatovat, že to nebude k užitku." Naklonil hlavu na stranu a pobaveně se na Ciela zadíval, zatímco si zapínal vestu.
"Nebo je to snad pouze tvé sobecké přání, nemuset se o mou osobu s nikým dělit?"
"Hloupost! Nic takového jsem nikdy neřekl." Ciel mu věnoval rozhněvaný pohled (jako již tolikrát předtím), ale ruměnec skrýt nedokázal.

Konec, který se stal začátkem - Kapitola VI.

1. srpna 2017 v 14:43 | Alisha Alford |  Fanfikce
Kapitola VI - Blue days and Crimson nights (Modré dny a Rudé noci)
Když se Ciel vzbudil, v pokoji byla stále tma. Zamžoural na hodiny na stole. Šest hodin. Obyčejně by řekl, že je ještě příliš brzy, ale nevypadalo t, že by ještě dokázal usnout.
Na sobě měl ještě oblečení ze včerejšího dne, ušpiněné, potrhané a zkrvavené. Vzdychl a stáhl košili a kalhoty. V koupelně se co nejšetrněji opláchl vodou, přičemž se snažil vyhnout řezné ráně na dlani. Poté sáhl do skříně a vytáhl prosté modré kalhoty, bílou košili a pár šedých ponožek. Punčochy ani kalhoty nebyly problém, košile ano. Potřeboval tři pokusy, než se mu podařilo knoflíky zapnout do souhlasných dírek. Jediný pohled na boty mu řekl, že lepší bude najít pár bez tkaniček.
Znovu vzdychl a začal hledat v zadní části skříně. Konečně úspěšně vytáhl pár bot s přezkou, ke svému zklamání každou jinou. Zaklel a mrskl jimi zpět, až zaduněly o zadní stěnu.
Za zády se mu ozval tlumený smích. Otočil hlavu a zjistil, že Sebastian se v posteli posadil a nyní ho s pobaveným výrazem pozoroval.

Konec, který se stal začátkem - Kapitola V.

25. července 2017 v 16:07 | Alisha Alford |  Fanfikce
Kapitola V. - Dangerous dance for Love and Death (Nebezpečný tanec pro Lásku a Smrt)
"Se...bastiane!" cejch zazářil do temné místnosti. Ozvalo se zasyčení a vzápětí srdcervoucí výkřik doprovázený pachem spáleného masa.
Ciel odvrátil hlavu, jenže si něco uvědomil. Tohle nebyl Sebastianův hlas. Rychle se otočil zpět a z pohledu, který se mu naskytl, se snažil pochopit, co se vlastně stalo.
Dorian klečel na podlaze a držel si levou tvář, cejchovadlo, z něhož se kouřilo, leželo vedle něj. Když dal ruku z tváře pryč, Ciel spatřil ohyzdnou spáleninu bez tvaru, která se zalévala krví.
Sebastian těžce oddychoval, nohu stále pokrčenou, jak Dorianovi vykopl nástroj z ruky. Když uviděl, co si dovolil udělat Cielovi, zvedl se v něm nový nápor vzteku, který mu dal dost síly na protiútok. Ciel byl jeho, jen jeho. A každý, kdo se ho dotkne, za to zaplatí.


Veškeré fanfikce na téhle stránce patří pouze mně.
Nekopírujte je ani nezveřejňujte na jiných stránkách!
Pokud mě chtete kontaktovat, najdete mě na Wattpadu jako AlishaAlford
nebo mi napište do komentářů.
Díky!